0 0 0
 
     
 
 
Top.LV

Rīgas 31. vidusskola, Latvija (Rīga)

Objekta veids: skola

Objektu atklāja: mazLIELIS | Atklāts: 8.04.2010 | Objekta komentāri: 0

 

Rīgas 31. vidusskola, Latvija (Rīga)

 

 

 

Info:
www.r31vsk.lv

 

Rīgas 31.vidusskolas vēsture sākas 1952. / 53. m. gadā, kad A. Dombrovska Rīgas 29. pamatskola iegūst šo vārdu un turpina darbu ēkā Skuju ielā 29 kā vidusskola. No 1977. gada skola pārceļas uz jauno un plašāko ēku Skuju ielā 11, bet no 1992. gada sākumskola strādā bērnudārza ēkā 1. līnijā 53. Dažus gadus skolai ir vēl trešā ēka Skuju ielā 14, bet tad sākumskolas daļa tiek atdalīta no vidusskolas, izveidojot patstāvīgu skolu - skolu „Blāzmiņa”, kura darbojas paralēli arī šobrīd. Tātad viena no Rīgas 31. vidusskolas īpatnībām ir tā, ka skolai divas ēkas.
No 1966. līdz 1990. gadam skola nosaukta Tautas rakstnieka Viļa Lāča vārdā. No 1970. gada skolā darbojas novada un skolas vēstures muzejs, vērta vidusskolas mājaslapa. Mācību valoda - latviešu.